Privacyverklaring uniki

Beste,

 

je mag er met gerust hart van uit gaan dat de persoonsgegevensgegevens die we samen in de begeleiding noteren, met de nodige omzichtigheid worden gebruikt. Ik werk conform de strenge deontologie en de instructies van de gecertificeerd erkend klinisch psychologen (te raadplegen op https://www.bfp-fbp.be en volgens de privacywetgeving (GDPR, te raadplegen op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Dit wil zeggen dat jij mede-beheerder bent van alle gegevens. Jij hebt recht op toegang en verbetering van de persoonsgegevens; jij bepaalt in principe wat, aan wie gecommuniceerd wordt en je kan op elk moment beslissen of er eventueel gegevens dienen geschrapt te worden (of vernietigd). In dat laatste geval zullen enkel die gegevens bewaard blijven die noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je kan op elk moment uw toestemming om uw gegevens te verwerken, geheel of gedeeltelijk, intrekken. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de dienst ook niet meer kan verleend worden.

Om uw rechten uit te oefenen kan je zo’n verzoek verzenden aan annik.vansande@uniki.be, met inclusief een kopie van uw identiteitskaart ( om zeker te zijn dat niet iemand anders jouw gegevens zou laten wijzigen of vernietigen). In geval van twijfel of klacht over de toepassing van de privacy-regels, aarzel niet om mij te contacteren. In extremis is een klachtenprocedure mogelijk bij de Belgische privacycommissie: https://www.privacycommission.be

De gevraagde gegevens zijn nodig voor de begeleiding, om u te informeren over de dienstverlening, om met u in functie van de begeleiding te communiceren en uw vragen te beantwoorden, voor eventuele facturatie, voor het toepassen van instrumenten, voor uitvoeren en verbetering van mijn eigen werking en voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek rond de gebruikte methodieken.

De gegevens worden in de regel niet doorgegeven. Enkel het proces van loopbaanbegeleiding met loopbaancheques vereist het overmaken van de contractueel vastgelegde documenten aan het erkend loopbaancentrum, dat evenzeer GDPR-conform werkt. Rapportering aan andere begeleiders of artsen zal desgevallend volledig transparant en via jou als cliënt verlopen.

Uiteraard werk ik enkel met gegevens die relevant zijn voor en beperkt zijn tot de begeleiding. Ik nam en neem de nodige fysieke, technische, informaticatechnische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen. De gegevens worden veilig en vertrouwelijk verwerkt en bewaard. De bewaartijd is evenzeer in functie van jouw begeleiding: ik probeer een compromis te vinden tussen: bewaren van gegevens die behulpzaam kunnen zijn bij latere tussenkomsten en het zo kort mogelijk bewaren. In de regel worden ten laatste 10 jaar na een laatste contact, de gegevens vernietigd, tenzij de wetgeving mij anders oplegt.