Een praktijk voor persoonlijke coaching en psychologische begeleiding

Onze maatschappij, onze huidige levensstijl legt een grote druk op ons. Het leven stelt ons voortdurend voor uitdagingen, de ene uitdaging al groter dan de andere.

Kun je je voorstellen wat het betekent...

  • om op een meer ontspannen manier met je uitdagingen om te gaan, je doelen te bereiken en te kunnen inspelen op je omgeving: niet alleen op privévlak, maar ook professioneel
  • om vlotter om te gaan met emoties, hinderende overtuigingen, starre patronen

  • om dichter bij jezelf te komen, meer voeling te krijgen met de speler IK in het verhaal en zo bewuster keuzes te kunnen maken
  • om je talenten en krachtbronnen echt in te zetten

om op deze manier ook een positieve invloed te hebben op de mensen rondom jou?

Gun jezelf gezonde ondersteuning

om ruimte te maken…

Ons bevrijden van stress, spanning en trauma

  • door voorvallen die destijds té heftig waren om gewoon verwerkt te worden, nu wél te verwerken, met behulp van de neurofysiologie in onze hersenen. Bv via EMDR.
  • door komaf te maken met hinderende overtuigingen en onbewuste patronen zoals bv perfectionisme.

om te groeien, om te ontwikkelen…

  • dichter bij jezelf komen, beter inzicht krijgen in je talenten
  • bewust(er) je leven sturen
  • beter omgaan met uitdagingen op je levenspad

Via coaching en psychologische begeleiding.

Via loopbaanbegeleiding

op een manier die aansluit bij jouw eigen unieke situatie.

Je bent het waard!

U en NIKI een samenwerking rond persoonlijke ontwikkeling

UNI KI vanuit de kracht van eenheid, levenskracht

UNI(e)K I groeien in je eigen unieke zelf