Hoogbegaafdheid

Intelligentie, IQ: de laatste decennia zijn het zowat een taboewoorden geworden.  Hoezo?
Over intelligentie kan zeer veel gezegd worden. Het regent definities en er zijn nog meer discussies over het thema.  Hoe dan ook blijft redeneervermogen, slimmigheid, het minder of meer kunnen omgaan met nieuwe en/of complexe gegevens een factor in ons functioneren.
Wanneer we ons beperken tot rationele intelligentie, dan zien we in de bevolking een ‘normale’ verdeling. De hoogste 2à3 % van die verdeling wordt ‘hoogbegaafd’ genoemd.

Hoogbegaafde mensen zelf onderzochten het fenomeen en kwamen tot een omschrijving die verder gaat dan IQ.

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. ( Delphi-onderzoek Nederland)

Neem het van mij aan, of vraag het aan hoogbegaafde mensen in jouw omgeving, of aan ouders van hoogbegaafde kinderen: in onze samenleving is hoogbegaafd zijn niet altijd een zegen. Er bestaan ook heel wat misverstanden over. En nogal wat hoogbegaafde mensen, weten het niet van zichzelf.

Ik kan helpen om dit thema in je leven te exploreren, om er beter mee om te gaan.

Mijn inspiratie haal ik vooral bij Prof. Dr Kieboom, prof. Dr. Ir. Venderickx,  verenigingen voor hoogbegaafde personen  (of hun ouders), heel wat literatuur, …en ook eigen levenservaring is hier leerschool.