Perfectionisme

Heel wat mensen herkennen zich in uitspraken als:

  • perfectionisme: als oorzaak en factor bij stress: een 24/7 stressor van diep binnenin
  • perfectionisme: als gevolg van stress en trauma- vaak als kind al
  • perfectionisme: kwaliteit in overshoot
  • perfectionisme: geen karaktertrek, geen aangeboren kwaal, geen handicap. Maar ook niet zonder meer aan te pakken.

Kwaliteit, dingen goed willen doen; daar is niets mis mee. Maar soms gaan we wat ver. Het lijkt wel of we door een ‘iets’ in ons gedreven worden, een ‘iets’ dat een patroon van gedragingen aanstuurt dat ons het leven zwaar maakt en ons uitput. Ben je klaar om -grondig – met dat ‘iets’ aan de slag te gaan en een nieuw evenwicht in jezelf  te vinden? Klaar om je te bevrijden van de’ MOET’ en weer keuze en speelsheid te ervaren? Bel me.

Perfectionisme is ook vaak een thema op een werkvloer: bij individuen, onder collega’s, bij leidinggevenden. Wat betekent het? Hoe kunnen we er mee omgaan?  Ik ben graag bereid om rond dit thema meer duiding te geven of workshops te verzorgen.

Marcel Hendrickx – de schrijver van ‘zeg me dat ik OK ben’ en van ‘burnout begint in de kleuterklas’, vond in technieken als ‘werken met delen’ en ‘visualiseren’ inspiratie om een specifieke methodiek te ontwikkelen om tot de kern van het perfectionisme door te dringen en fundamentele verandering teweeg te brengen. Uiteraard spreekt zoiets mij aan. Ik ben dan ook perfectionismecoach ‘van de eerste lichting’ en vanaf het begin lid van wat momenteel uitgegroeid is tot een beroepsvereniging nl BPC (beroepsvereniging van perfectionismecoaches). Op de website van BPC vind je ook heel wat informatie over perfectionisme.