Stress

Stress is een zeer centraal gegeven in ons menselijk bestaan: zonder positieve stress, zouden we als soort al lang uitgestorven zijn. Maar: hoe wij als moderne mens met onze eigen belasting omgaan, de belasting die we ondergaan, de belasting die we onszelf opleggen is vaak niet meer OK. De gevolgen van stress zijn zeer uitgebreid. En de gevolgen van stress kunnen zeer verstrekkend zijn.

Stress is het domein bij uitstek waar we als een ‘systeem’ werken. We zijn niet enkel lichaam, we zijn niet enkel brein of geest. We zijn een totaalorganisme.

Ik verdiepte me grondig in neurofysiologie, de biologie, de psychologie van stress en trauma. En de inzichten die ik opdeed blijken heel nuttig.