Persoonlijk verhaal

Ik ben al sinds jong gefascineerd door thema’s als mensen, leven, groeien, leren, veranderen, oriënteren …

Ik studeerde af als Master in de Psychologie aan de KULeuven in 1986.

Mijn werk als psychologe voor VDAB ( Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding) bracht me in contact met vele facetten van onze loopbaan als groeiende, lerende, werkende mens. (Advies aan bedrijven en organisaties bij personeelsselectie en HRM-topics, individuele begeleiding op (soms pijnlijke) scharnierpunten van iemands loopbaan, ondersteunen van VDAB-consulenten met opleiding en met methodieken en instrumenten rond loopbaanoriëntatie, meewerken aan leerinhouden, …).

Een ernstige burn-out in 2009 leerde me de intense gevolgen van stress en trauma aan den lijve kennen. Het betekende ook een enorme groeikans! Als mens en als psychologe.

Die ervaring bleek evenzeer een ontbrekend puzzelstukje in mijn visie op psychologische begeleiding en coaching. Ik wilde het werken met mensen verdiepen en expliciet bouwen op neurofysiologie en een holistische benadering van de mens. Het bracht me ertoe om in bijberoep zelfstandig aan de slag te gaan als psychologe (erkenningsnummer 642111285).

Ik ervaar bij mijn psychologisch werk vooral een positieve combinatie van verschillende invalshoeken en technieken. Hierbij werk ik ook met plezier samen met andere therapeuten.

Ik hou van het boeiende samenspel van lichamelijke, mentale, emotionele en energetische aspecten in ons totale mens-zijn, van het simpel/complexe natuurlijke van ons ingebed vermogen tot omgaan met stress en trauma, van het samenspel van loslaten en zelfsturen, van het voelen van verandering en groei. De invoed van het onbewuste op ons functioneren fascineert mij en ik hou ervan om net daar-mee aan de slag te gaan.

In mijn werk in UNIKI ga ik voor de speelsheid, én voor de intensiteit en de diepgang die mij als persoon kenmerkt. Ik geniet zelf van de positieve energie die ik krijg als ik mensen zie ontspannen, energie krijgen, inzichten krijgen, veranderen, … meer zichzelf worden, groeien.