Psycholoog

Ik ben al sinds jong gefascineerd door thema’s als mensen, leven, groeien, leren, veranderen, oriënteren …

Ik besloot dan ook heel bewust om psychologie te studeren.
Sinds 1986 ben ik werkzaam als psychologe. Op verschillende domeinen, in verschillende settings:

  • met leerlingen en studenten in een schoolomgeving (leren, leermoeilijkheden, studiemethode, studie-en beroepskeuze)
  • met werkende en werkzoekende mensen die aan hun loopbaan werken (vanuit VDAB, bij selectiewerk en personeelsadvies aan bedrijven en organisaties, bij loopbaanoriëntatieproblematiek, als erkend loopbaanbegeleider)
  • met organisatie-medewerkers (werken aan leermateriaal, meewerken aan innovatie-processen, methodieken en instrumenten ontwikkelen, training en coaching bij verandering)
  • met mensen met uitdagingen op het vlak van persoonlijke groei en ontwikkeling (vaak stress-en traumagerelateerd, rond een onbewust perfectionismepatroon, het onderkennen en omgaan met fenomenen als hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid, …)


Ook ikzelf blijf leren, ontwikkelen, groeien als persoon en als professional:

  • vanuit mijn interesse in ons menselijk gedragen, voelen, ervaren, functioneren
  • vanuit mijn wens om gefundeerd en onderbouwd, professioneel te werk te gaan
  • vanuit de vreugde die ik ervaar in het intens met mensen werken


Professionaliteit, deskundigheid en kwaliteit zijn belangrijke waarden voor mij. Als psycholoog verbind ik mij tot de strengste regels inzake deontologie, privacy en kwaliteit van dienstverlening.

Ik ben als psycholoog en als klinisch psycholoog erkend.
Erkenningsnummer bij de psychologencommissie: 42111285.
Visumnummer bij de FOD Volksgezondheid: 274751.
Als dusdanig vind je mij terug op de lijst van klinisch psychologen en van de psychologencommissie.