10 jaar UNIKI…

januari 2023. Ik schrijf met een soort nieuwjaarsgevoel. Maar inderdaad, op 1 jan 2013 ging UNIKI officieel.  Dat is nu 10 jaar geleden. Het lijkt maar net.
10 jaar van dankbaar zijn om dit mooie werk als zelfstandig psycholoog-coach te mogen doen. 10 jaar van eigenlijk wel hard en intens werken, maar dat voelt niet zo.  10 jaar van wroeten en zoeken, maar ook van genieten van de kleine en grote stappen die mensen maken. 10 jaar ook van steeds bijleren, bijstuderen, bijscholen, bijtrainen. 10 jaar van aanpassen aan nieuwe evoluties (corona bv gaf een boost om online-mogelijkheden te exploreren;  er zijn de wijzigingen van overheidswege, opgelegd door het opnemen van (klinisch) psychologie in de structuren van gezondheidszorg; er is de explosie van verenigingen met elk hun eigen regels;  er is de verhuis naar Oppuurs midden 2022, …). Ik doe mijn best om die evoluties te integreren in de zelfstandige praktijk. Centraal blijft hoe dan ook: een goede begeleiding van een evoluerend, ontwikkelend individu, in al zijn facetten. Daaruit haal ik mijn kracht. Ik ben zo dankbaar voor het vertrouwen van de mensen met wie ik samen een stuk van hun weg mag afleggen, dankbaar voor dat sàmen wérken.  Je hoort het: dit smaakt nog steeds naar meer.  Bij leven en welzijn- op naar nog eens 10 jaar.